தமிழில் முன்னுதாரணமற்ற இத்தகைய முன்னெடுப்பின் நோக்கமும் ஆக்கமும் ஒப்புநோக்க கிரெட்டாவின் தொகுப்புக்கு இணையானது என்று கருத இடமிருக்கிறது.
’கனலி’ கலை இலக்கியச் சூழலியல் இணையதளத்தில் வெளியான ‘சூழலியல் - காலநிலைச் சிறப்பிதழ்’ அச்சுவடிவம் கண்டிருக்கிறது!
ஆண்டனி ஷடீடின் இறப்பு பற்றிய செய்தி என்னை வந்தடைந்தது; நான் ஒரு பத்திரிகையாளனாக ஆவது என்று தீர்மானித்தேன்!
06-06-2021 — வாரயிறுதி வாசிப்பு [5]
கலைஞர் மு. கருணாநிதி பிறந்தநாள் சிறப்புப் பகிர்வு
2018 மார்ச். ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் தீவிரமடையத் தொடங்கியிருந்த சமயம்; ஒரு தொழிமுறை இதழாளனாக உருப்பெரும் முன், புதுவைப் பல்கலைக்கழகத்தில் தொடர்பியல்…
09-05-2021 — வாரயிறுதி வாசிப்பு [4]
24-04-2021 — வாரயிறுதி வாசிப்பு [3]
See all

இன்று